Lyftanordningar

Hydraulisk nivålyft

Piakos hydrauliska nivålyft är en säker och lättanvänd anordning, som kan fås med en elektriskt styrd hydraulisk enhet eller ett utdragssystem.

Fast nivålyft

Piakos fasta nivålyftanordning är avsedd för ett helluftfjädrat fordon. Anordningen har tryckluftslås, så hydraulik behövs inte. Höjden på den fasta lyftanordningen kan justeras, med början från 60 mm.

Tekniska uppgifter

Hydraulisk nivålyft
Lastutrymmets längd

7700 mm, innermått 6055 mm

Struktur

4 lyftarmar, 2 + 2 lyftcylindrar, 1 + 1 hjälpcylinder

Lastutrymmets lås

2 st hydrauliska containerlås, den främre i ramen, den bakre i övre ramen

Standardutrustning
 • Extern hydraulpump och sidooljetank
 • Elstyrd manöverenhet i fordonets hytt
 • Säkerhetstappar för lås
 • Låsindikatorlampa i hytten
 • Vägtrafiksutrustning
 • Individuellt godkännande + kontrollbesiktning
Tillval
 • 24 V elmaskin
 • Vändbart utrymme
 • Dragutrustning
 • Bakgavellyft
 • Lastvärmare
 • ADR-utrustning
 • Backkamera
 • Arbetsljus
 • Verktygslåda
Fast nivålyft sk. 0-anordning i helluftfjädrad lastbil
Lastutrymmets längd

7700 mm, innermått 6055 mm

Lastutrymmets lås

2 kpl pneumatiska containerlås

Standardutrustning
 • Elstyrt reglage i fordonets hytt
 • Säkerhetstappar för låst
 • Låsindikatorlampa i hytten
 • Vägtrafiksutrustning
 • Individuellt godkännande + kontrollbesiktning
Tillval
 • Vändbart utrymme
 • Containerlås för ISO-containers
 • Dragutrustning
 • Bakgavellyft
 • Lastvärmare
 • ADR-utrustning
 • Backkamera
 • Arbetsljus
 • Verktygslåda

Kontakta oss