Den offentliga sektorn

Vi vet att den offentliga sektorn uppskattar pålitlig utrustning som tillgodoser behoven och har lång hållbarhet. Med tre decenniers erfarenhet har vi dessutom god kännedom om den offentliga sektorns upphandlingspraxis.

Vi planerar och genomför många typer av specialprojekt och lösningar som skräddarsys enligt behov. Vi har valt ut de bästa och mest hållbara tillvalsprodukterna och komponenterna, särskilt sådana som passar för nordiska förhållanden. Dessutom är leveransgarantin ett av vårt företags fördelar och känt för att vara av toppklass.

Upptäck Piako Builder och planera din egen utrustning! Medhjälp av Piako Builder kan du montera ihop rätt typ av utrustning för dina egna transporter. Montera ihopstrukturerna, välj de behövligatilläggen och få vårt erbjudande via e-post. Du kan också kontakta oss, så planerar vi en kostnadseffektiv lösning på basen av dina transportbehov.

 

Piako Builder

Whatever the load - we get the job done

Frakt av olika storlek, form och vikt hålls i rörelse med utrustning som uppfyller användningsbehovet. Planera din egen utrustning med hjälp av Piako Builder och få ett erbjudande direkt.

› Piako builder

Kontakta oss