Människorna

Tack vare sina grundare har Piako Oy vuxit till en av Finlands viktigaste tillverkare av påbyggnationer för styckegodstransporter. Vår kompetenta och erfarna personal är redo att designa och tillverka produkter som uppfyller dina transportbehov. Välkommen att bekanta dig med människorna bakom Piako!

Piako Builder

Whatever the load - we get the job done

Frakt av olika storlek, form och vikt hålls i rörelse med utrustning som uppfyller användningsbehovet. Planera din egen utrustning med hjälp av Piako Builder och få ett erbjudande direkt.

› Piako builder

Kontakta oss