Carry on.

Vi är en kvalitetsbyggare och designexpert inom överbyggnader för godstransporter.

Transportutrustningen måste kunna hantera stora påfrestningar och även fungera under krävande förhållanden. På Piako konstruerar och tillverkar vi de mest hållbara produkter som har betjänat finländska transportföretag i mer än fyra årtionden.

› Vi är Piako

Yrkeskompetent och pålitlig

Tjäster

Vi erbjuder omfattande design-, utrustnings-, samt tung fordonslackering- och underhållstjänster. Vårt breda produktsortiment och kunniga personal möjliggör kostnadseffektiva lösningar.

› Tjänster

Hållbar och högkvalitativ

Påbyggnationer

Våra produkter ligger alltid steget före. Vår planeringsiver fortsätter att styras av våra kunders ständigt ökade behov för smartare och mer lönsamma produkter och lösningar.

› Påbyggnationer

Kontakta oss