Vår mission & värden

Vår mission

Våra transportlösningar har hållit finländska transportföretags verksamhet i rörelse i mer än tre decennier. Vi samarbetar med världens ledande tillverkare av motorfordon och tung utrustning.
Vår verksamhet styrs av våra kunders ständigt ökade behov för smartare samt mer kostnadseffektiva lösningar.

Våra värden

Kunden – Kundorienteringen styr vår verksamhet. Vi har sakkännedomen och förståelsen som håller våra kunders frakt i rörelse.
Utveckling – Kontinuerlig, långsiktig utveckling är vår passion. Vi designar, tillverkar och utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster.
Piako-gemenskapen – En bra arbetsmiljö och fina utställningslokaler är tecken på respekt för varandra och för våra kunder. Vårt familjeföretag är en lockande arbetsgivare.
Kvalitetsintryck – Vår trovärdighet skapas genom noggrant utvalda komponenter och element, kvalitet och tre decenniers erfarenhet.

Kontakta oss