Transportföretagare

Olika typer av verksamhet kräver olika typer av transportutrustning. Vi förstår branschens krav och designar och utrustar därför våra produkter ändamålsenligt. Vi anser att uppmärksammandet av kostnaderna under livscykeln är en lika stor del av planeringsarbetet som valet av lämpliga material och reservdelar. Vårt omfattande servicenät håller frakten i rörelse under produktens hela livstid.

Baserat på våra kunders erfarenheter har vi för vår produktion valt tillvalsprodukter och komponenter som är särskilt lämpade för nordiska förhållanden. Utmanande väderförhållanden kräver optimal tillförlitlighet och korrosionsskydd för värmestyranordningar, lastkranar, bakgavellyftar och lastväxlare. Därför litar vi endast på de allra bästa komponenterna.

Upptäck Piako Builder och planera din egen utrustning! Med hjälp av Piako Builder kan du montera ihop rätt typ av utrustning för dina egna transporter. Montera ihopstrukturerna, välj de behövligatilläggen och få vårt erbjudande via e-post. Du kan också kontakta oss, så planerar vi en kostnadseffektiv lösning på basen av dina transportbehov.

 

Piako Builder

Whatever the load - we get the job done

Frakt av olika storlek, form och vikt hålls i rörelse med utrustning som uppfyller användningsbehovet. Planera din egen utrustning med hjälp av Piako Builder och få ett erbjudande direkt.

› Piako builder

Kontakta oss