Släpvagnar

Fliegl har ett brett utbud av släpvagnar, som vi kompletterar med Piakos egen korgproduktion. Släpvagnarna kan fås som semitrailers, egentliga släpvagnar samt center-axle släpvagnar.

Släpvagnarna finns med följande påbyggnationer: kapell, öppet flak, containerutrustning, schaktningsflak, flak för maskinleverans, skjutbart golv, skåp samt dolly.

http://www.fliegl-fahrzeugbau.de/products/158/335

Piako Builder

Whatever the load - we get the job done

Frakt av olika storlek, form och vikt hålls i rörelse med utrustning som uppfyller användningsbehovet. Planera din egen utrustning med hjälp av Piako Builder och få ett erbjudande direkt.

› Piako builder

Kontakta oss