• Vi är Piako

Vi är Piako

Erfarenhet och kompetens är resultatet av uthålligt familjeföretagande, och vi håller fast vid det även i framtiden.

Transportutrustningen måste kunna hantera stora påfrestningar och även fungera under krävande förhållanden. Hos Piako har vi god kännedom om styckegodstransporters påbyggnationer och de krav som ställs. Därför gör vi allt för att utrustningen inte sviker under arbetet.

Vi är ett två generationers familjeföretag, som tillhandahåller tung utrustning för krävande förhållanden. Vi glömmer aldrig vem vi jobbar för, eftersom våra kunders framgång är också vår framgång.

Fyra decennier som ledande aktör har inte släckt den gnista som ledde till att Piako grundades. Vår designiver fortsätter att styras av våra kunders ständigt utvecklade behov för smartare och mer lönsamma produkter och lösningar. Vi är övertygade om att de bästa komponenterna och elementen, hanteringen av produktens livscykel och sakkunskap utgör hållbara val för framtiden.

Fortsätt utan problem. Carry on.

 

Kontakta oss