• Tjänster

Tjänster

Våra tjänster är baserade på rakryggad affärsverksamhet och på att sköta om kundens utrustning under hela dess livscykel. Vi glömmer aldrig vem det är vi jobbar för. Våra kunders framgång är det bästa vi kan uppnå.

Vi erbjuder omfattande planerings- och utrustningsservice samt lackerings- och servicetjänster för tunga fordon. Vårt breda produktutbud samt kunniga personal möjliggör kostnadseffektiva lösningar.

Piako Builder

Whatever the load - we get the job done

Frakt av olika storlek, form och vikt hålls i rörelse med utrustning som uppfyller användningsbehovet. Planera din egen utrustning med hjälp av Piako Builder och få ett erbjudande direkt.

› Piako builder

Kontakta oss