Carry on.

Vi gör allt för att hålla din frakt i rörelse.

Transportutrustningen måste kunna hantera stora påfrestningar och även fungera under krävande förhållanden. På Piako konstruerar och tillverkar vi de mest hållbara produkter som har betjänat finländska transportföretag i mer än tre årtionden.

› Vi är Piako

For the long haul

Vår Piako

Utmanande förhållanden kräver stort kunnande och hållbar kvalitet. Som ledande aktör betjänar vi transportföretag av alla storlekar, återförsäljare, köpare av utrustning och den offentliga sektorn.

› Vår Piako

Heavy weight champions

Påbyggnationer

Våra produkter ligger alltid steget före. Vår planeringsiver fortsätter att styras av våra kunders ständigt ökade behov för smartare och mer lönsamma produkter och lösningar.

› Påbyggnationer

Kontakta oss