Posti Oyj

Piako är en pålitlig partner vid anskaffning av utrustning

Posti är Finlands ledande leverantör av post- och logistiktjänster. Posti var ute efter en med beaktande av livscykelkostnader förmånlig helhetslösning för sitt containersystem. En utmaning vid anskaffningen av utrustning är ofta osäkerheten vad gäller leverans. Stora företag inom branschen kräver att deras leverantörer har mycket god leveransgaranti, så att de kan förutse antalet enheter och deras omsättning.

Ett produktutbud som täcker behoven

Kontainersystemet konstruerades enligt behov, efter noggrann kartläggning. Piako kunde tillhandahålla Posti en mycket välfungerande hydraulisk lyftanordning. Dessutom möjliggör Piakos produktutbud leverans av lastväxlaranläggningar som Posti använder sig av.

Ett agilt samarbete

Piako har som medelstor leverantör förmått säkerställa Postis goda leveranskapacitet. Det är lätt att göra affärer, och Piako erbjuder personlig och snabb service. Produkterna levereras vid rätt tidpunkt och exakt sådana som kunden önskar.

Piako Builder

Whatever the load - we get the job done

Frakt av olika storlek, form och vikt hålls i rörelse med utrustning som uppfyller användningsbehovet. Planera din egen utrustning med hjälp av Piako Builder och få ett erbjudande direkt.

› Piako builder

Kontakta oss