• Cookie förklaring

Cookie förklaring

En cookie är en liten textfil som en webbläsare sparar och som lagras på användarens enhet. Cookies används till exempel då en användares information önskas sparas vid förflyttning från en webbsida till en annan. Ytterligare information finns tillgänglig på Kommunikationsverkets hemsida.

Vi tillämpar cookies för tredjepartsannosering, vilken inkluderar Google AdWords, Facebook och Google Analytics -cookies. Det innebär att vi kan visa annonser på andra platser på webben, baserat på cookies i användarens webbläsare. Vi tillämpar cookies för att på webbplatsen erbjuda våra användare mer intressant annonsering och en bättre användarupplevelse.

Vi respekterar alltid användarnas integritet och lagrar aldrig personlig information i våra cookies. Det är inte möjligt att identifiera en användare via cookies.

Inaktivering av cookies och blockering av reklam
Facebook -annonser
Adform -annonser
Google -annonser
Inaktivering av Network Advertising Initative -cookies
Tredje parter

Kontakta oss