Stara (Helsingfors stad)

Utmaningen i atthantera element avolika vikt

Helsingfors stads byggtjänst Stara behövde nya flakbilar som kunde köras med B-kort. Park- och gatuunderhållets utmaning var förflyttandet och lyftandet av gods av olika storlek och vikt. För hantering av material som lyfts manuellt önskade man en så låg lasthöjd som möjligt. Dels behövdes för flaken lastkranar, för hantering av tyngre gods. Dessutom ville man i de nya bilarna fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten, speciellt vid byte av vägskyltar.

En väl övervägd helhet

Efter en första kartläggning och planering tillhandahöll Piako detaljerade ritningar av produkterna som gjorde det möjligt för Stara att på ett enkelt sätt få ett godkännande för helheten av produkternas användare. Baserat på deras respons kunde Stara fortfarande begära små men nödvändiga ändringar av utrustningen.

Piako konstruerade en låg lyftkran på en paketbils underrede. Flaket försågs med en innovativ öppning, som var kompatibel med Piakos skyddsrväggar. På så sätt är Staras personals arbete tryggare, eftersom man kan byta vägskyltar från själva flaket. Plats för vägskyltar, stegar och andra verktyg som behövs i arbetet byggdes egna platser i flakkonstruktionen. Med hjälp av Palfinger PC1500-kranen kan personalen hantera och transportera även tunga betonggrisar.

En täckande finansiell lösning

I samband med leveransen av bilarna erbjöd Piako också utöver omfattande användarutbildning detaljerade ritningar över påbyggnationens elektronik och hydraulik. Ritningarna hjälper Stara avsevärt eftersom de huvudsakligen själva reparerar sina påbyggnationer. Den exakta dokumentationen garanterar också reservdelarnas tillgänglighet under de kommande åren. Totalt sett var Piako den mest lönsamma partnern för Stara, som samtidigt löste många utmaningar.

 

Kontakta oss