• Ajankohtaista

Ajankohtaista

Lue tästä ajankohtaisista hankkeistamme.

Hankkeen nimi: Tuottavuus 2025

Tilaaja: Piako Oy
Hankeaika: 03/2023 – 12/2025

Tuottavuus 2025 -hankkeen tavoitteena on kehittää Piakolle uuden tuoteryhmän, raskaan kaluston pitkien HCT-perävaunujen, valmistettavuutta ja vientiä uuden liiketoiminnan aloittamisen ja yrityksen sisäisen osaamisen kasvattamisen myötä. Hankkeessa kehitetään liiketoiminnan ja tuotannon prosesseja sekä investoidaan uuden liiketoiminnan tarvitsemaan tuotantotilaan, koneisiin ja laitteisiin. Hankkeessa kehitetään Piakon kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeen tuloksena käynnistetään uutta liiketoimintaa ja uuden tuoteryhmän sarjatuotanto. Piakon henkilöstöresurssi kehittyy hankkeen myötä uuden liiketoiminnan osaamisessa, tuotannon tuottavuudessa sekä tukemaan kansainvälistä kasvua. Hankkeella on vaikutusta yrityksen toiminta-alueen työllisyyteen sekä kuljetusalan ilmastovaikutusten vähentämiseen HCT-kuljetusratkaisujen tarjonnan lisääntyessä markkinoilla.

Hanke saa tukea Euroopan unionin aluekehitysrahastolta.


Hankkeen nimi: HCT-perävaunu

Tilaaja: Piako Oy
Hankeaika: 04/2022 – 12/2022

HCT-perävaunuhankkeella tavoitellaan älykkäämpiä, ympäristöystävällisempiä ja elinkaarikustannuksiltaan kannattavampia kuljetusratkaisuja. HCT-perävaunu-hanke koostuu selvitystoimenpiteistä, jotka tähtäävät Piakolle uuden tuoteryhmän, modulaaristen HCT-perävaunujen valmistettavuuden kehittämiseen. Hanke sisältää myös kansainvälistymisselvitystä. Hankkeen tuloksena syntyvät selvitys perävaunun modulaarisuuden toteutettavuudesta, selvitys perävaunun valmistettavuudesta, osakokonaisuuksien prototyyppejä sekä markkinaselvitys skandinaavisista perävaunumarkkinoista.


Hankkeen nimi: Teknologia 2020

Tilaaja: Piako Oy
Hankeaika: 2017-2022

Teknologia 2020 -hanke koostuu investoinneista ja kehittämistoimenpiteistä, jotka mahdollistavat tuotannon ja toiminnan kehittämisen vastaamaan tulevaisuuden kansainväliseen kilpailuun sekä laadullisesti että kustannuksellisesti. Hankkeen myötä valmistuksen kapasiteetti kasvaa, materiaalihukka pienenee ja kierrätys paranee paremman sisäisen logistiikan ansiosta.


Piako myynti

Linnatie 10,
76850 Naarajärvi
0207 419 200

Ota yhteyttä