Tejpning och lackering

I vår lackeringsverkstad för tunga fordon utför vi lackering av bilar och påbyggnationer, kundföretags tejpningar enligt deras brand, förändringsarbeten av utseende och skadereparationer. Vår lackeringsverkstad och vår torkanläggning är dimensionerade för moderna modulkombinationer.

Piako Builder

Whatever the load - we get the job done

Frakt av olika storlek, form och vikt hålls i rörelse med utrustning som uppfyller användningsbehovet. Planera din egen utrustning med hjälp av Piako Builder och få ett erbjudande direkt.

› Piako builder

Kontakta oss