Anpassning

Vi anser att utrustningen måste uppfylla kraven och behoven hos dig och ditt företag. Av exakt denna anledning förblir vi pionjärer inom branschens tekniska område – våra kunders ständigt ökade behov av smartare och mer kostnadseffektiva lösningar upprätthåller vår designiver och kompetens.

Låt oss planera en lämplig lösning tillsammans! Du kan även själv planera påbyggnationen och tillvalen med hjälp av Piako Builder-konfiguratorn.

Piako Builder

Whatever the load - we get the job done

Frakt av olika storlek, form och vikt hålls i rörelse med utrustning som uppfyller användningsbehovet. Planera din egen utrustning med hjälp av Piako Builder och få ett erbjudande direkt.

› Piako builder

Kontakta oss